Alle resultaten

Smart Maintenance, new business

Welke ontwikkelingen zijn trending? Is er een nieuwe aflevering van Smartcafé beschikbaar? Wat gebeurt er in mijn regio op het gebied van innovatie? Lees hier het nieuws van RCT Gelderland!
Slim

Smart Maintenance, new business

GerickeGericke produceert mengers, drukvaten en doseerders voor tal van bedrijven in uiteenlopende sectoren in de bulkindustrie. Het Zwitserse bedrijf heeft een vestiging in Hoevelaken en dit bedrijf produceert turnkey productielijnen. Gericke Nederland wil zich door de inzet van smart maintenance van producent ontwikkelen tot een bedrijf dat zich ook richt op onderhoud en zo zijn klanten ontzorgt. RCT Gelderland stelt een voucher beschikbaar om de stap naar slim onderhoud te ondersteunen.

Het Zwitserse familiebedrijf is ooit begonnen met de productie van houten mengers voor de veevoederindustrie. In de loop der jaren heeft het bedrijf zijn portfolio uitgebreid. Bovendien is het bedrijf internationaler gaan opereren. Er zijn vestigingen in verschillende Europese landen, maar ook in Brazilië, de VS, Indonesië, Singapore en China. De vestiging in Nederland maakt complete turnkey projecten, waarbij het gaat om het vacuüm zuigen van de bulk vanuit de opslag, het pneumatisch transporteren naar de silo, het doseren, zeven, mengen en verfijnen van het eindproduct.

Verandering

Gericke Nederland leverde tot een jaar of vijf geleden volledige mechanische turnkey productielijnen. Sindsdien is dit veranderd. De lijnen worden nu ook geleverd met volledige hardware- en softwarebesturing. Het onderhoud van de lijnen wordt veelal door de technische diensten van de klanten uitgevoerd. Sinds de economische crisis van 2008 staat deze werkwijze onder druk. Door de bezuinigingen zijn er ontslagen gevallen in de technische diensten van bedrijven. Het gevolg is dat er minder kennis aanwezig is bij de klanten over het onderhoud. Daarnaast zien we dat machines nu nog maar minimaal voor onderhoud mogen stilstaan, maar dat veel klanten die te lang vinden; eigenlijk is twee weken wel het maximum.

Minder stilstand

Continue monitoring is nodig om tot minder stilstand van machines te komen en daarover kwam Gericke in gesprek met UVS Industrial Solutions uit Culemborg. Dit leidde tot samenwerking met als doel om de turnkey productielijnen slim in onderhoud te maken. In concreto gaat het dan om drie stappen: het continu meten en opslaan van de data (dit kan straks wereldwijd), het uitrusten van de machines met sensoren, waardoor de machine zelf aangeeft wanneer onderhoud nodig is en het analyseren van de verzamelde data door speciale software. Gericke heeft besloten om samen met UVS één pneumatische transportinstallatie tot testinstallatie om te bouwen. Bij deze installatie worden de drie genoemde stappen uitgevoerd. Een voucher van RCT Gelderland zorgt voor wat financiële ondersteuning van deze operatie. In de loop van het najaar zal de testinstallatie gereed zijn en deze kan dan door klanten bekeken worden.

Slaagt de operatie dan zal Gericke al haar productielijnen zo uitrusten. Hierdoor verandert het businessmodel van Gericke. Niet langer wordt het onderhoud overgelaten aan de klanten en beperkt het bedrijf zich tot het leveren van de productielijnen. In de nabije toekomst zal Gericke eveneens betrokken zijn bij productie, revisie en optimalisatie.

Bekijk alle resultaten