Teamleiders aan Tafel

productiehalBij de beddenfabrikant Koninklijke Auping in Deventer verzamelen zich op 23 mei enkele teamleiders van de wat grotere productiebedrijven uit de Stedendriehoek, waaronder Bosch TT, Remeha, Ardagh, Smurfit Kappa Zedek en VDL Weweler. De reden? De start van een netwerk op teamleiderniveau van lokale productiebedrijven. Doel? Kennisuitwisseling, van elkaar leren en met elkaar nadenken over thema’s die op de werkvloer vaak langskomen.

Waarde op de werkvloer

Auping heeft het initiatief genomen, omdat het bedrijf zich realiseert dat iedereen binnen de organisatie een bijdrage levert in continu verbeteren en niet alleen de managers die nu meestal vertegenwoordigd zijn in netwerkbijeenkomsten. Waarde wordt vooral op de werkvloer toegevoegd, daar worden de producten gemaakt. Waarom halen we nu juist niet de teamleiders bij elkaar? Waarom nemen zij geen kijkje in de keuken bij elkaar? Het lean innovation network waar Jacqueline Hofstede in 2005 mee is gestart en waaraan RCT Gelderland in de Stedendriehoek volop deelneemt, wordt gevraagd om een oriënterende bijeenkomst te beleggen, met als idee dit initiatief te toetsen bij de collega-bedrijven. Uit die toets komt naar voren dat andere bedrijven dit een goed initiatief vinden. Bijzonder is dat dit nu een netwerk wordt waar de ‘werkvloer’ zelf aan zet is.

 

Kennisuitwisseling

Na de gebruikelijke start van elk beginnend overleg, namelijk een voorstelronde, wordt vanuit Auping een presentatie gegeven over het bedrijf. De kennisuitwisseling komt daarna goed op gang als de teamleiders de productievloer op gaan bij Auping. Tal van onderwerpen passeren al lopend door het bedrijf, en later bij elkaar zittend, de revue. Hoe doen jullie dat nu met de dagelijkse opvolging, hoe gaan jullie om met 5S (wat een lean-begrip is en staat voor scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden). Wat voor plek hebben uitzendkrachten bij jullie?

Verdieping

Aan het einde van de middag is de conclusie dat deze eerste bijeenkomst zeer succesvol en inspirerend was. Het voorstel is dat de volgende bijeenkomst bij een ander bedrijf is met dezelfde groep teamleiders; iedereen kent elkaar nu waardoor je sneller de verdieping kunnen maken op een van tevoren gekozen thema.

Bekijk alle resultaten