Alle resultaten

Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek

Welke ontwikkelingen zijn trending? Is er een nieuwe aflevering van Smartcafé beschikbaar? Wat gebeurt er in mijn regio op het gebied van innovatie? Lees hier het nieuws van RCT Gelderland!
Samenwerking

Transitieatlas beroepsonderwijs Achterhoek

transitieatlasDe transitie atlas geeft inzicht in de human capital bewegingen in de Achterhoek. Een rapport wat duidelijk aantoont dat we met de huidige manier van denken en handelen niet meer onze toekomstige personeelsbehoefte kunnen invullen.

 

Uit de transitie atlas:

“De Achterhoek is een bruisende regio die volop inzet op economische vitaliteit en leefbaarheid. Met kracht wordt ingezet op groei en innovatie in sectoren als de smart industry, agrifood, health en logistiek. Met de Uitvoeringsagenda 2.0 hebben ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties uit de Achterhoek opgaven en daarbij behorende programma’s en projecten geïdentificeerd die de regio economisch minstens net zo goed als de trend in Nederland moeten laten ontwikkelen, waarbij de kwaliteit van leven wordt behouden of zelfs verbeterd. De focus ligt hierbij bij ‘smart werken’: een “programma dat beoogt door de toepassing en ontwikkeling van ‘Smart Industry’ de Achterhoekse economie fundamenteel te versterken.

De vraag die daarbij steeds meer een rol zal gaan spelen is: Hoe zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten kunnen leveren? En welke rol kan het beroepsonderwijs daarbij spelen? Gegeven de verwachte leerlingendaling heeft deze opgave des te meer urgentie”.

Het volledige rapport vind u via de onderstaande link.

http://www.achterhoek2020.nl/wp-content/uploads/2018/01/transitieatlas-beroepsonderwijs-achterhoek.pdf

Bekijk alle resultaten