Alle resultaten

Van afvalwater naar grondstof

Schoon
Van afvalwater naar grondstof

Van afvalwater naar grondstof

“Sinds slechts een paar decennia realiseren we ons dat afval geen afval is, maar veelal grondstof. Toch hebben we hier bij Industriewater Eerbeek al in 1954 de eerste afvalwaterzuivering gebouwd. Daarmee waren we onze tijd ver vooruit. Nu, zo’n 65 jaar later, spreken we over circulair watergebruik. Een enorme ontwikkeling en zeker niet het einde daarvan.” Aan het woord is Walter Hulshof, directeur van Industriewater Eerbeek (IWE). Een dochteronderneming van drie papierfabrieken, die zich al sinds het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw richt op de zuivering van afvalwater van de papierfabrieken.

(tekst loopt verder onder de foto)

Walter Hulshof, Industrie Water Eerbeek

Bij Industriewater Eerbeek is het echter niet hierbij gebleven. Sinds de tweede helft van de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt met een anaeroob (zuurstofloos) zuiveringsproces uit het afvalwater biogas gemaakt. Dat werd eerst omgezet in elektriciteit en nu wordt het – veel duurzamer – gebruikt als aardgasvervanger bij DS Smith de Hoop.

Na twee aerobe (met zuurstof) zuiveringsstappen is het water geschikt om te worden geloosd op de IJssel. Met een door IWE zelf ontwikkeld en inmiddels gepatenteerd proces kan een deel daarvan worden opgewerkt tot proceswater voor de papierindustrie. Het lukt (nog) niet om al het water te hergebruiken, maar dat moment komt steeds dichterbij. Als bijproduct ontstaat kalk dat zijn toepassing vindt in de landbouw. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven verrichtte de openingshandelingen voor dit zuiveringsproces.

Slib drogen

Bij het zuiveringsproces blijft slib over dat in een Thermische Conversie Installatie (TCI) omgezet wordt in stadsverwarming en in grondstof voor de wegenbouw en cementindustrie. Om de slibkwaliteit goed genoeg te houden voor de TCI is inmiddels een project gestart om slib gedeeltelijk te drogen.

Een andere uitdaging is nog om pure zwavel, die bij de reiniging van het biogas vrijkomt, geschikt te maken voor de landbouw. Druiven en cranberry’s hebben namelijk baat bij een zwavelrijke ondergrond.

De papierindustrie profiteert

Al met al is een circulair proces ontstaan. “Wat we doen is vrij uniek, hoewel ook andere waterzuiveringsinstallaties het binnenkomende afvalwater steeds meer zien als bron van grondstoffen. Om vooruit te komen moet je denken in ketens. Wij als IWE investeren in deze processen en daar heeft de papierindustrie baat bij. Die krijgt energie en water terug, waardoor er geen kosten worden gemaakt om grondwater op te pompen en minder energie van het net hoeft te worden betrokken.”

Zonnepark

“Als je denkt in mogelijkheden kunnen er prachtige dingen ontstaan”, stelt Walter Hulshof. “Zo ben ik samen met de papierindustrie bezig om in samenwerking met Brummen Energie een zonnepark te realiseren op een voormalige stortplaats. Het kostte wel even wat duw- en trekwerk om alle stakeholders op één lijn te krijgen, maar in het najaar van 2019 startten de werkzaamheden en eind 2020 voorziet dit park de helft van de huishoudens in Eerbeek van duurzame energie.”

“Als je denkt in mogelijkheden kunnen er prachtige dingen ontstaan”

Walter Hulshof

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten