Alle resultaten

Van transitie theorie naar bedrijfsstrategie

Van transitie theorie naar bedrijfsstrategie
Samenwerking
Van transitie theorie naar bedrijfsstrategie

Van transitie theorie naar bedrijfsstrategie

De voedsel industrie staat voor grote uitdagingen. Door het feit dat er tientallen jaren vooral naar productie gekeken is, hebben we een punt bereikt dat ons productiesysteem niet efficiënter kan. Investeren is voor grote food bedrijven steeds moeilijker vanwege krappe marges. Tegelijkertijd wordt het steeds belangrijker om voedselproductie duurzamer, gezonder, eerlijker en transparanter te maken.

Tijdens de Experttafel op donderdag 6 februari gingen 18 deelnemers uit de food industry met elkaar over deze uitdagingen in gesprek. De bijeenkomst werd begeleid door Casper Zulim de Swarte en Lisa Bottema van Schuttelaar & Partners.

Focus op duurzaam, gezond en eerlijk

Aan de hand van verschillende markttrends en praktijkvoorbeelden werden de deelnemers meegenomen in de veranderende focus in de voedselindustrie. Daar waar tot niet eens heel lang geleden vooral aandacht was voor een Europa zonder honger, ligt tegenwoordig de focus op duurzaam, gezond en eerlijk eten. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Schuttelaar & Partners een transitie- en verdienmodel gemaakt waarmee ondernemers concreet aan de slag kunnen. Van transitie naar bedrijfsstrategie.

Het model bestaat uit vier R’en, Revalue, Reconnect, Reformulate en Redesign. Tijdens de Experttafel kregen de deelnemers uitleg en diverse praktijkvoorbeelden over het model. Concrete handvatten om zelf binnen het bedrijf mee aan de slag te gaan. De middag werd afgesloten met het uitwerken van een casus over een nieuw bedrijfsidee voor melk.

Deze Experttafel is een project binnen de Strategische Agenda van Regio Foodvalley en wordt mede mogelijk gemaakt door RCT Gelderland, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, VNO-NCW VeluweVallei en Federatie Ondernemerskringen Valleiregio.

Bekijk alle resultaten