Alle resultaten

VNO-NCW en RCT Gelderland in Rivierenland

Met in deze editie: Cobotpool 3.0 start in de Achterhoek | Heske Groenendaal stimuleert innovatie in Rivierenland | VNO-NCW en RCT Gelderland in Rivierenland | Veros Metaalwerken komt verder met een voucher | Week van de innovatie op Noord-Veluwe | (On)Opvallend: Garvo | Goed kersen eten - een blog van Jan-Willem Vos.
Samenwerking
VNO-NCW en RCT Gelderland in Rivierenland

VNO-NCW en RCT Gelderland in Rivierenland

VNO-NCW Rivierenland en RCT Gelderland gaan intensiever samenwerken. Door agenda’s op elkaar af te stemmen en gezamenlijke activiteiten te organiseren kan het grote aantal uitnodigingen voor ondernemers teruggebracht worden en kunnen gezamenlijke activiteiten op een hogere opkomst rekenen. Daarnaast vormt innovatie een speerpunt in het beleid van deze organisatie en ook hier zullen RCT Gelderland en VNO-NCW Rivierenland vaker met elkaar optrekken.

VNO-NCW Rivierenland pleit voor een regionale kalender waar activiteiten van nog meer organisaties in Rivierenland een plek hebben. Dan is het voor iedereen overzichtelijk wat voor interessants er allemaal in de regio gebeurt en ontstaan er mogelijk nog meer mooie samenwerkingen.

4 december bedrijfsbezoek Hermeta

De eerste gezamenlijk georganiseerde activiteit van RCT Gelderland en VNO-NCW Rivierenland is al op 4 december. Dan zal Hermeta in Asperen bezocht worden. Het belooft een mooi bedrijfsbezoek te worden bij deze unieke firma, dus reserveer de datum vast in je agenda! De leden van beide organisaties zullen via de gebruikelijke kanalen een uitnodiging ontvangen voor de activiteit.

RCT (Regionaal Centrum voor Technologie) Gelderland is een stichting die gerund wordt door ondernemers, die ooit ook uit initiatieven van Gelderse ondernemers is ontstaan, maar gefund wordt door de provincie. Het bestuur dat uit ondernemers bestaat heeft zes innovatiemakelaars in dienst, die in alle Gelderse regio’s maakbedrijven ondersteunen bij slimmer en schoner werken. Dit doen ze door bedrijven te bezoeken en met elkaar te verbinden rondom innovatievragen. Daarbij is de vraag van de ondernemer leidend. Ook organiseren ze oploopjes om zo netwerkvorming tussen ondernemers te versterken. In Rivierenland zijn John Schraven en Jan-Willem Vos actief als innovatiemakelaar.  

Terug naar alle artikelen van Update 6 – november 2019

Bekijk alle resultaten