Alle resultaten

Voorkomen van piekbelasting

Samenwerking
Voorkomen van piekbelasting

Voorkomen van piekbelasting

RCT Gelderland is op de Noord-Veluwe een van de actieve partners van Innovatiehuis Noord-Veluwe. Samen met NVOO+ (Noord-Veluws Ondernemers Overleg, waarin alle bedrijvenkringen zijn verenigd) is op 12 oktober de bijeenkomst ‘Het kan wél!’ georganiseerd. Ondernemers gingen tijdens deze oploop met elkaar in gesprek over hun energievraagstukken en delen mogelijke oplossingsrichtingen. Centraal stond de vraag wat kun je als bedrijf zelf, of samen met andere bedrijven doen. Het leverde een interessante casus op, die voor ondernemers die gevestigd zijn op bedrijventerreinen het overdenken waard is. 

Arma Keukens uit Nunspeet, onderdeel van DB KeukenGroep, met in totaal acht regionale vestigingen, is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht. Het bedrijf telt inmiddels negen vestigingen, waarvan één in Nunspeet. Het is daar sinds 2019 gevestigd in een pand dat volledig duurzaam en compleet energieneutraal gebouwd is. Warmtepompen koelen en verwarmen het gebouw door middel van aardwarmte. Zonnepanelen op het dak wekken de benodigde stroom op en maken gasaansluitingen overbodig. En toch is er een energievraagstuk: na oplevering was er geen aansluiting op het elektriciteitsnet mogelijk. Een halfjaar lang was een dieselgenerator verantwoordelijk voor de energie. Inmiddels is het bedrijf wel aangesloten. Alles verloopt zonder problemen, totdat Liander aanmaningen stuurt over de overschrijding van het gecontracteerd vermogen. Hierop heeft Arma Keukens in overleg met de installateur onderzocht hoe hun piekbelasting zich verhoudt tot het gecontracteerd vermogen en hoe je, door energieverbruik gelijkmatiger te verdelen, de pieken kunt verlagen (peakshaving). Dit levert twee praktische interventies op. Het blijkt dat de piekbelasting met name ’s ochtends tussen 8.00 en 10.00 uur optreedt. Door de warmtepompen slim aan te sturen en op een ander tijdstip in te schakelen en ervoor te zorgen dat auto’s van de medewerkers in die twee uur niet laden, is de piek voor een behoorlijk deel verdwenen. Voor de toekomst wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van een accupakket. Je koopt dan energie in op financieel gunstige momenten, slaat het op en gebruikt het als je het nodig hebt. Aangezien Arma ook nog plannen heeft om uit te breiden, kan zo’n accupakket een interessante optie zijn.

Bekijk alle resultaten