Alle resultaten

Van berm tot bladzij

Schoon
Van berm tot bladzij

Van berm tot bladzij

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt ervoor dat alle inwoners in de regio droge voeten houden. Daar komt heel wat bij kijken: van veilige dijken tot voldoende schoon oppervlaktewater en rioolzuivering. Een werkveld waar veel verandert. “Klimaatverandering heeft een grote impact op onze kerntaken. Binnen onze taken zien wij tal van mogelijkheden om bij te dragen aan de energietransitie”, zegt Patrick Blom, programmamanager circulaire economie en energietransitie. 

Veranderend klimaat

Als men over klimaatverandering spreekt, gaat het al snel over hogere temperaturen, droogte en extreme weersomstandigheden. “Je merkt dat neerslagpatronen veranderen. Wateroverlast door piekbuien maar ook watertekorten zijn aan de orde van de dag. Denk aan de droogte in de zomers van 2018 en 2019. De stijging van de zeespiegel vraagt om extra aandacht voor onze dijken”, vertelt Blom. 

Naast de uitdagingen die dit met zich meebrengt bieden de taken van het waterschap volgens Blom veel kansen goed in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. “We nemen deze rol heel serieus. Alle waterschappen hebben als doel om in 2025 energieneutraal te zijn. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de doelstelling dit jaar al gehaald. Energieneutraal is voor ons niet genoeg, we gaan voor CO2-neutraal. Daarom investeren we volop in energie uit hernieuwbare bronnen.”

Doen en leren

Omdat het thema intern vraagt om grote veranderingen, is hiervoor een speciaal programma opgesteld. Blom: “Een van de sporen binnen het programma is ‘Doen’. We hebben relatief veel grond beschikbaar voor windmolens en zonnepanelen. Maar ook zijn we met vergisten van slib op onze rioolzuiveringen een van de grotere producenten van biogas. Een ander voorbeeld is ons project ‘Van berm tot bladzij’, waarbij we biomassa die vrijkomt bij het maaien van dijken, hergebruiken door er papier van te laten maken. We zijn continu op zoek naar manieren om waardeketens te sluiten en verspilling van waardevolle grondstoffen te beperken.” 

Leren en ontwikkelen is ander een belangrijk thema binnen het programma. “Bewustwording creëren bij alle vijfhonderd medewerkers is een grote uitdaging. We kijken goed naar welke bijscholing of training nodig is om duurzaam te kunnen werken. Ons doel is om samen met onze partners en collega’s te komen tot een aanpak en maatregelen die écht impact hebben.” 


Patrick Blom, Waterschap Vallei en Veluwe bij RWZI in Apeldoorn.

Wij maken water waardevol

Binnen de organisatie worden innovatieve projecten opgestart en uitgevoerd op het gebied van het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen. “We beseffen dat zowel voor de energietransitie als voor een circulaire economie innovaties nodig zijn.”

Op dit moment loopt bijvoorbeeld er een pilot voor het terugwinnen van cellulose. Deze grondstof bestaat uit doorgespoeld toiletpapier dat we oogsten uit rioolwater. We halen het eruit, maken het schoon en gebruiken het in ons proces of de markt maakt er producten van zoals bloempotten of isolatiemateriaal. We werken daarvoor samen met andere partijen. Op onze testlocaties kunnen ondernemers water gerelateerde innovaties uitproberen en doorontwikkelen.” 

Op de vraag of vernieuwen binnen overheidsorganisatie met een gekozen bestuur lastig is, heeft de programmamanager een duidelijk antwoord: “Waterschap Vallei en Veluwe wordt landelijk gezien als een koploper op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Dat is mede ingegeven door ons bestuur dat stevige ambities heeft op deze onderwerpen en dat beseft dat innovatie nodig is om de ambities waar te maken.”  

“We beseffen dat zowel voor de energietransitie als voor een circulaire economie innovaties nodig zijn”

Patrick Blom, Waterschap Vallei en Veluwe

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten