Alle resultaten

WOAB: “Het duurzaamste woningabonnement”

Schoon
WOAB: “Het duurzaamste woningabonnement”

WOAB: “Het duurzaamste woningabonnement”

In 2012 ontstond bij Henk de Jager het idee voor het woningabonnement. In de gemeente Deventer hadden de bedrijven Van Wijnen, Van Dorp Installaties en Wolters vastgoedbeheer de handen ineengeslagen om gezamenlijk woningen te verduurzamen via de provinciale Blok voor Blokregeling. Na de eerste ervaringen hiermee, is in 2017 WOAB, het Woningabonnement opgericht.

Producten en diensten

WOAB Woningabonnement maakt woningen duurzaam en energiezuiniger, waardoor ze minder CO2 uitstoten. Ontzorgen is hierachter het idee.. De huiseigenaar krijgt een energiebesparingsadvies op maat en WOAB regelt hiervoor de uitvoering en (indien gewenst) de nodige investeringen. WOAB garandeert de berekende energiebesparing (de zogenoemde EnergiePrestatieGarantie EPG). In ruil hiervoor wordt een Woningabonnement afgesloten, zonder dat de maandelijkse kosten van de huiseigenaar stijgen. Het Woningabonnement bestaat uit drie delen: het abonnement (garantie en onderhoud), de lening en het energieverbruik (restenergie). Het abonnement kent drie termijnen: 10, 15 of 20 jaar. De looptijd is afhankelijk van de gedane investeringen, geënt op wensen van de huisbezitter. Bijzonder is dat WOAB gedurende de hele looptijd van het abonnement een garantie geeft op de voorgerekende besparingen via het EPG. WOAB is de enige in Nederland die dit aanbiedt.  

Huizenbezitters kunnen grofweg in twee doelgroepen ingedeeld worden. De Jager: “Je hebt de groep 55-plussers die graag nog één keer een goede duurzame investering in hun woning wensen en daar ook de middelen voor hebben. Daarnaast heb je de leeftijdsgroep  tussen 30 en 45 jaar; deze wil graag compleet ontzorgd worden.”

Maatwerk

De start van een woningabonnement is een maatwerk besparingsplan. Hierbij wordt de huidige situatie met betrekking tot het energieverbruik in kaart gebracht. Ook worden de comfortwensen van de eigenaar geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt een investeringsplan opgesteld, waarbij ook de subsidiemogelijkheden in kaart worden gebracht van de te nemen investeringen. Dit investeringsplan kunnen eigenaren zelf betalen of laten versleutelen via het meerjarenabonnement.

Dit  komt in de plaats van de energiebesparing, zodat de lasten gelijk blijven of soms zelfs licht dalen. Henk: “Veel aandacht gaat uit naar energie besparen. Gemeenten zijn de komende jaren aan zet om per woonwijk met een (centrale) oplossing te komen voor duurzame verwarming.

Onzeker is hoe dit per wijk uitpakt –  vandaar dat energiebesparing veel aandacht krijgt. Energiebesparing is binnen alle oplossingen altijd noodzakelijk. Uit de praktijk blijkt dat veel adviezen liggen op het vlak van isolatie, ventilatie en zonnepanelen. Wat nog wel eens vergeten wordt, is het wit- en bruingoed; het loont om oude exemplaren te vervangen door nieuwe, veel energiezuiniger types. Die investering betaalt zich snel terug. Ook gaan de ontwikkelingen rondom de warmtepomp snel: een hybride warmtepomp biedt al veel voordelen. Ook waterstof gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen in onze energievoorziening.”

Het concept WOAB   is nu klaar voor de verdere uitrol. Die  is voorzien in de provincies Overijssel en Gelderland. Het doel is om in enkele jaren duizenden woningen te  renoveren en te verduurzamen. Veel gemeenten hebben belangstelling getoond voor het WOAB Woningabonnement. Het WOAB Woningabonnement kan als een “white label”, met lokale en regionale partners buiten beide provincies, ingezet worden.

Klik hier voor meer interviews met duurzame bedrijven

Bekijk alle resultaten