De groei in de arbeidsproductiviteit neemt af en daarmee onze internationale concurrentiepositie

Om als Nederland internationaal concurrerend te blijven moeten we met hetzelfde aantal of zelfs minder mensen meer produceren. Daarmee worden onze producten goedkoper, ondanks onze relatief hoge lonen. En precies daar wringt de schoen. De groei in onze arbeidsproductiviteit vermindert. Was dit in de jaren negentig van de vorige eeuw nog 1,5% per jaar, tussen 2010 en 2022 slechts 0,5% per jaar. Om internationaal concurrerend te blijven is een hogere groei noodzakelijk. Dit blijkt uit een recente publicatie van de Rabobank Structureel regionaal-economisch beleid nodig’

Wat verder opvalt, is dat er binnen Nederland verschillen zijn. Grosso modo is de groei van de arbeidsproductiviteit in de Randstad groter dan bijvoorbeeld in Oost-Nederland. Binnen Gelderland zijn er eveneens verschillen. Juist in sectoren als de industrie en IT is de productiviteit, dankzij automatisering en robotisering, vaak hoger dan in andere sectoren. Het is dus van belang om ook in het provinciaal beleid in te zetten op de maakindustrie, omdat die kan helpen om de arbeidsproductiviteit regionaal te verbeteren. Maar daarmee zijn we er niet. De Gelderse maakindustrie moet zelf blijven kiezen voor verhoging van de efficiency en innovatie. Daarnaast is het van belang dat ze deelnemen en profiteren van regionale ontwikkelingsprogramma’s en samenwerkingsverbanden, zoals leerkringen. Via deze wegen kan worden gewerkt aan een hogere arbeidsproductiviteit in Gelderland, waardoor de afstand met de Randstad afneemt en waarvan Nederland als geheel profiteert.

Binnen Oost-Nederland wordt het belang van arbeidsproductiviteit onderkend. De deelname van zowel Gelderland als Overijssel aan de European Digital Innovation Hub (EDIH) is daarvan een goed voorbeeld. Het doel van deze hub is immers om digitalisering in het mkb van de Gelderse maakindustrie te stimuleren. De innovatiemakelaars van RCT Gelderland nodigen maakbedrijven uit om assessments met hen uit te voeren, waarin wordt bepaald waar het bedrijf nu staat op het terrein van digitalisering en wat de ambitie is. Op basis hiervan worden de bedrijven dan ondersteund bij de uitvoering. Maar ook de digitaliseringsvouchers die worden verstrekt aan het mkb in de maakindustrie door ontwikkelingsmaatschappij Oostnl getuigen hiervan.

Bekijk alle resultaten