De groeiambitie van Drabor

Drabor uit Terwolde produceert handvatten van verzinkt staal, die worden gebruikt om emmers en bijvoorbeeld verfblikken te kunnen tillen. Zeventig procent van hun productie wordt geëxporteerd. In Europa is hun marktaandeel nu 20%. Dit kan in de komende jaren groeien. Deze groeiambitie is voor de innovatiemakelaar van RCT Gelderland reden om Drabor in contact te brengen met OostNL. De aanvraag van een voucher in het kader van de groeiversnellerregeling lijkt een mogelijkheid.

Het leeuwendeel van de productie van Drabor is dus bestemd voor de buitenlandse markt. Dan hebben we het vooral over Europa, denk aan Duitsland, Scandinavië en Zuid-Europa. In Europa zijn er zo’n acht producenten van dit staal. Drabor behoort tot de grotere producenten, met de al genoemde 20% van de markt. Ze zijn in gesprek met een staalproducent in Saarland (Duitsland), voor wie die stalen handvatten een bijproduct zijn. Dat onderdeel van het bedrijf wil Drabor overnemen en lukt dit, dan behoort een verdere verhoging van het marktaandeel tot zo’n 30% tot de mogelijkheden.

Bij Drabor wordt het verzinkte staal door een machine recht gemaakt en geknipt, zo ontstaat een bos van 15 kilo aan stalen staven. Met de hand worden die uit de machine gehaald, steekproefsgewijs gecontroleerd en op een pallet gelegd. Dit handmatige deel van de productie wil Drabor robotiseren. Waarom? De groeiambitie in Europa is een belangrijke reden, maar Drabor heeft ook een sterk verouderd personeelsbestand, de komende jaren gaan er dus mensen met pensioen. Aan nieuw personeel is moeilijk te komen. Het verhogen van de arbeidsproductiviteit is essentieel. Het handmatige gedeelte van de productie is bovendien behoorlijk zwaar werk, een robot zorgt in dit geval voor betere arbeidsomstandigheden. Het is wel de bedoeling om het aantal FTE’s gelijk te houden. Daarnaast zorgt de robot voor een hogere omloopsnelheid, kortere levertijd en lagere voorraden. Nu is de levertijd nog vier weken. Twee weken zijn nodig om het staal te bestellen en geleverd te krijgen, vervolgens worden de staven in twee weken geproduceerd. Als de robot aan de slag gaat kan er veel meer geproduceerd worden. CEO Joël Hamoen: “we schatten dat de productie door de robot met 30% per dag stijgt, daardoor kunnen we in één of anderhalve week produceren, in plaats van in twee weken. Hierdoor kunnen we met lagere voorraden werken en tegen scherpere prijzen het staal inkopen, dat helpt ons geweldig, omdat we veel geld kwijt zijn aan de inkoop van staal.”

Bekijk alle resultaten