Werkbezoeken en handelsreizen versterken het netwerk

Internationale werkbezoeken en handelsreizen bevorderen de internationalisering, niet direct door nieuwe zakelijke kansen maar vooral door de waardevolle ervaringen en inzichten die op de langere termijn hun vruchten afwerpen. Tijdens deze reizen ontdekken deelnemers nieuwe bedrijven, andere culturen en krijgen ze als deelnemende Nederlandse ondernemers de kans elkaar beter te leren kennen.

Aan de basis van RCT Gelderland ligt het Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT), waarvan de innovatiemakelaar een belangrijke schakel is. Een van de initiatieven van het ACT is het organiseren van inspiratiereizen voor het netwerk van jongere ondernemers en managers voornamelijk uit de maakindustrie, dat prominent aanwezig is in de Achterhoek. Dit netwerk trekt ook steeds meer deelnemers uit andere sectoren zoals ICT, onderwijs en technische dienstverlening.

Deze jonge ondernemers verbreden geregeld hun horizon door buitenlandse ondernemers en innovatiecentra te bezoeken. Zo bezochten ze Berlijn in 2019, Polen in 2022 en in 2023 waren Litouwen en Letland aan de beurt. Deze reizen hebben geleid tot verschillende samenwerkingen en vriendschappen, maar vooral het delen van ondernemerservaringen maakte deze reizen bijzonder waardevol. Dit jaar was Tsjechië het doel van hun reis.

In de eerste helft van april heeft een vierdaagse reis naar Praag en Brno plaatsgevonden, met Brno als de industriële hub van Tsjechië. Eenmaal aangekomen in Tsjechië merkten de deelnemers dat zaken daar anders lopen dan in de Achterhoek en Nederland. Het communistische verleden van Tsjechië, waar zelfstandig denken niet werd gestimuleerd, werkt nog door in de huidige bedrijfscultuur. Veel Tsjechen proberen eerst zelf iets uit te vinden voordat ze het delen en samenwerken met anderen.
De Tsjechische overheid heeft daarom speciale innovatiecentra opgericht om het mkb te helpen, onder meer met het gebruik van cobots. De jonge ondernemers bezochten verschillende van deze centra in Praag en Brno, waaronder enkele die deel uitmaken van de European Digital Innovation Hub (EDIH), een EU-initiatief om digitalisering in het mkb te stimuleren.

Anneke van Ommen, werkzaam bij Pillen Group en projectleider van Smarthub Young Talent in de Achterhoek, reflecteert positief op het bezoek: “Je merkt dat Tsjechië wat samenwerking betreft, nog een weg te gaan heeft. In Nederland is kennis delen en samenwerken heel normaal, maar in Tsjechië is dit niet altijd het geval. Zien en ervaren hoe een land functioneert en goede gesprekken met deelnemers van de reis, zorgen voor een inspirerende dynamiek. Na zo’n reis weet je elkaar altijd makkelijker te vinden om kennis te delen en te sparren over onderwerpen die je in je werk tegenkomt.”

Bekijk alle resultaten