Alle resultaten

De transitie naar de circulaire economie aanjagen

Met in deze editie onder meer: Voor waterstof naar Denemarken | Absolute Cycling ontwikkelt hi-tech fietscomputer | De transitie naar de circulaire economie aanjagen | Inzenden Achterhoek Open Innovatieprijs | Experttafel Voedseltransitie op donderdag 6 februari | Inspirerende duurzame bedrijven | ACT/RCT-jaarbijeenkomst op 10 februari | Bijeenkomst over track-and-trace op 4 maart.
Sociaal
De transitie naar de circulaire economie aanjagen

De transitie naar de circulaire economie aanjagen

Bedrijven die van hun afval nieuwe grondstoffen willen maken of hun productie meer op duurzame energie willen laten draaien, kunnen al enkele jaren gebruikmaken van studenten van de HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). In veel gevallen zijn dat studenten die de minor circulaire economie volgen. Sinds dit jaar biedt de HAN ook de professionele masteropleiding circulaire economie aan, als eerste in Nederland. De masterstudenten werken eveneens vanuit de vragen van bedrijven. Opleidingsmanager Ellen Burger legt uit wat de studenten voor bedrijven kunnen betekenen.

Net als bij de minor circulaire economie zijn de studenten aan de masteropleiding afkomstig uit de technische en economische hoek en ook bij de masteropleiding is de praktijk leidend. Ellen Burger: ”In een masteropleiding is de thesis het eindproduct. Dit is een wetenschappelijke scriptie, in deze professionele master doen we dat niet. De studenten leveren een portfolio op met producten waar de opdrachtgevers wat mee kunnen.” Aan de samenstelling van dit portfolio gaat een jaar vooraf, dat grofweg uit twee delen bestaat. In het eerste halfjaar staat een integrale analyse van het bedrijf centraal. Hierbij maken de studenten gebruik van het model van meervoudige waardecreatie. Dit model bestaat uit zes waarden op ecologisch, sociaal, fysiek en financieel terrein. De analyse maakt inzichtelijk waar het bedrijf staat op deze waarden.

“Bij de minor zijn de bedrijfsopdrachten praktisch, in de master is het de bedoeling dat bedrijven met opdrachten komen die gaan over de omschakeling van de lineaire naar de circulaire economie. Samen met het management maken ze, op basis van de strategische analyse, een keuze over de vragen waarmee ze aan de slag gaan.”

Design thinking

Bij nadenken over de oplossingen voor het geselecteerde vraagstuk maken ze gebruik van ‘design thinking’. Bij deze methodiek denkt iedereen mee die betrokken is bij het vraagstuk. Door met alle betrokkenen buiten de kaders te denken ontstaan waardevolle ideeën die zij uitwerken in een ontwerp. Als ze een ontwerp voor een oplossing hebben bedacht, maken ze prototypes, die worden uitgeprobeerd en de uitkomsten daarvan worden besproken met de opdrachtgever. Daaruit komen weer verbeteringen, wat leidt tot nieuwe prototypes, totdat een goede oplossing ontstaat. Het gaat dus steeds om denken en doen.

Leiderschapsontwikkeling

Inmiddels zijn er veertien opdrachtgevers, waaronder het Nederlands Openluchtmuseum, woningcorporatie Wonion, Oerlemans Packaging en Atag. Naast de uitvoering van de opdracht wordt tijdens de eenjarige masteropleiding ook aandacht besteed aan leiderschapsontwikkeling. Ellen Burger legt uit waarom: “Wij leiden mensen op die de transitie naar circulariteit kunnen aanjagen en daarvoor is leiderschap een essentiële competentie.” 

Dit artikel is gepubliceerd in Update 1 – januari 2020. Bekijk hier alle verhalen uit deze Update.

Bekijk alle resultaten