Alle resultaten

Smart Café 2.0

Slim

Smartcafé 2.0

Net als in 2018 worden er in 2019 Smart Cafés georganiseerd door RCT Gelderland, maar de opzet verandert wel. Het eerste Smart Café in de nieuwe opzet vindt plaats op 3 juli in Nunspeet, aanvang 16:00 uur. Het thema van dit Smart Café is: technologie versterkt de concurrentiepositie van Nederland en ondersteunt de mens in zijn werk.

De arbeidsproductiviteit in Nederland behoort nu nog tot de hoogste ter wereld, maar vlakt af. We zien dat veel grote bedrijven wel automatiseren en robotiseren, bij de kleinere is dat minder het geval. Om als bedrijf en als land concurrerend te blijven op de wereldmarkt moet de arbeidsproductiviteit verder omhoog. Dit betekent meer robots en meer automatisering, maar betekent dit ook minder mensen aan het werk? Want dat is wat je dan vaak hoort.

Nee, dit beeld behoeft aanpassing. Technologie, zoals de inzet van cobots, maakt het werk minder repeterend en zorgt ervoor dat we ook taken kunnen uitvoeren, terwijl we niet beschikken over de vereiste opleiding. Bovendien ontsluiten we door de inzet van technologie nieuwe arbeidskrachten, denk aan statushouders die de taal niet machtig zijn, maar al wel aan het werk kunnen, of aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kortom: meer technologie maakt concurrerender én ondersteunt de arbeid, het thema van het Smart Café van begin juli.

Alleen is de opzet van het Smart Café van juli een beetje anders. Was het Smart Café in de vorige opzet vooral een studiogesprek dat werd gefilmd, daar is nu geen sprake meer van. In Smart Café 2.0, zoals we het noemen, wordt er aan het einde van het café een filmimpressie gemaakt, maar zijn er geen vaste camera’s meer. Hierdoor kunnen we diepgaander met elkaar in gesprek gaan. Bovendien zijn er in de zaal enkele experts aanwezig, die hun visie op het thema zullen geven en aan wie ondernemers na afloop van het plenaire deel ook hun individuele vragen kunnen voorleggen. Zo hopen we dat we de deelnemers niet alleen inspireren met mooie voorbeelden en hun netwerk uitbreiden, maar dat ze ook naar huis gaan met bruikbare handvatten en ideeën voor hun eigen situatie.

Meer informatie en aanmelden

Bekijk alle resultaten