Alle resultaten

Veel vragen, weinig antwoorden over de gevolgen van de oorlog

InternationaliseringAchterhoek
Veel vragen, weinig antwoorden over de gevolgen van de oorlog

Veel vragen, weinig antwoorden over de gevolgen van de oorlog

Direct na de inval van Rusland in Oekraïne zijn er door heel Gelderland bijeenkomsten belegd, met name gericht op de gevolgen voor exporterende en importerende bedrijven. Organisaties als RVO (Raad voor Ondernemend Nederland), VNO-NCW, Kamer van Koophandel, Supply Chain Management (SCM), EVO Fenedex, Oostnl en RCT Gelderland waren daarbij betrokken. Daarnaast gaan we vooral in de Achterhoek met ondernemers in gesprek om de gevolgen van de sancties en de oorlog met elkaar te delen.

Een groot aantal ondernemers in Gelderland wordt geraakt door de oorlog. RCT Gelderland is bij hen betrokken en verbindt ondernemers op vraagniveau. Opvallend is wel hoe moeizaam het is om goede antwoorden te vinden op de vragen die ontstaan door de steeds wisselende en het toenemende aantal sancties. Lijsten met verboden onderdelen of leveringen die zo verschillend zijn qua onderdelen, dat de onderdeellijsten niet meer hanteerbaar worden. Toch worden er kleine winsten geboekt, zoals delen van noodprocedures en updates van sanctielijsten. Ook belangrijk is de vraag hoe je nu omgaat met een goede balans tussen morele en zakelijke afwegingen. In besloten groepen komen ondernemers bij elkaar. Mocht je behoefte hebben aan ervaringen delen met of vragen stellen aan collega-ondernemers, laat het ons weten.

Stagflatie

Inmiddels nemen we ontwikkelingen waar die de voorbode kunnen zijn van stagflatie. Denk aan een toestroom van gebruikers van de voedselbank, sluitende fabrieken door een te hoge kostprijs van materialen en energie. Maar ook een gebrek aan de juiste materialen, waardoor inefficiëntie op de werkvloer ontstaat. Het is onduidelijk hoe zich dit ontwikkelt, het geloof bij onze maakbedrijven is wel dat we deze visuele cirkel kunnen doorbreken wanneer we in de keten bereid zijn de lasten te verdelen. Het betekent een eerlijke prijs blijven betalen voor alle diensten, onderdelen en ingrediënten binnen het product, maar ook delen van ‘strategische’ voorraden. In verschillende gremia worden kennis, materialen, maar ook capaciteit gedeeld.

Bekijk alle resultaten