Alle resultaten

Videopodcast: Jan Kaak, Arthur Jansen & Koen Knufing

Ook nu, tijdens de corona-epidemie, blijven de innovatiemakelaars van RCT Gelderland volop actief om ondernemers in de maakindustrie te ondersteunen in deze barre tijden.
Samenwerking
Videopodcast: Jan Kaak, Arthur Jansen & Koen Knufing

Videopodcast: Jan Kaak, Arthur Jansen & Koen Knufing

In deze videopodcast spreken Jan Kaak (Kaak Group), Arthur Jansen (AWEJA / SIKA) & Koen Knufing (Markubouw / VNO-NCW). Toin de Ruiter trapt af met dat er al voorzichtig gedacht wordt over versoepeling van maatregelen op allerlei gebieden, maar dat er over de economie niet wordt gesproken. Jan Kaak geeft aan dat we uiteindelijk allemaal de economie zijn en dat we vooral binnen de kaders zelf op zoek moeten naar oplossingen. De uitdaging aan ons is om te bekijken wat er wel mogelijk is in deze anderhalvemetereconomie en dat vergt creativiteit en soms risico’s nemen. Juist dan zit je bij ondernemers goed!

Arthur Jansen geeft aan dat het nu met name internationaal vast zit op het verplaatsen van je mensen en daarnaast worden betalingstermijnen verhoogd naar soms 120 dagen waardoor geld niet kan rollen! Koen Knufing geeft aan dat dit onacceptabel is en dat brancheorganisaties en overheden daar tegen moeten optreden. Het is met name belangrijk dat je in je eigen keten dit gesprek aan gaat. Hier ken je de mensen en als je het dicht bij je houdt kun je veel betekenen. Koen geeft aan dat groter aanpakken ook erg belangrijk is omdat dit anders echt de cashflow laat stoppen. Er wordt ook wel op landelijk en zelfs Europees niveau ingezet, ook al zit ieder land nog heel erg in de crisisstand. Het is wel echt tijd voor actie. Daarover zijn de heren het eens.

Als voorbeeld geeft Jan aan dat hij het kerstpakket naar voren heeft gehaald met spullen uit de regio, als soort Coronapakket. Hiermee proberen ze de lokale ondernemers te ondersteunen en steken ze een hart onder de riem van het personeel die nu uit elkaar getrokken is en waar veel van wordt gevraagd. We moeten lokaal gaan kopen, is de boodschap! Arthur noemde de vorige keer al de Achterhoekse ‘detailhandel-voucher’, waar nu op de achtergrond door Achterhoekverbindt al verregaande gesprekken over worden gevoerd. We hebben elkaar nodig en moeten elkaar hier doorheen trekken.

Jan geeft ook aan dat een gedeelte van de oplossing echt wel in de regio ligt. We moeten lokaal eigenlijk ook kunnen meebeslissen om de supply chain overeind te houden tot in de haarvaten van de economie. Dat we blijven betalen en spreiden kunnen we echt wel beter lokaal regelen dan landelijk, al helpen landelijke afspraken natuurlijk wel. Koen geeft aan dat de signalen die lokaal geuit worden via bijvoorbeeld VNO-NCW, gelukkig echt wel de politiek bereiken.

Het is van belang dat we elkaar ondersteunen, bijvoorbeeld over hoe we kunnen exporteren. Daar heeft Kaak veel ervaring mee en die wil dit graag delen. Arthur beaamt dit en vertelt dat iedere lokale industriële kring, anders dan in Den Haag, wel de problemen van bedrijven kent. Die kennis kunnen we echt wel bij elkaar ophalen zolang we maar uit gaan van vertrouwen. Hij heeft zelf ook met Jan gebeld omdat hij wist dat Kaak ook naar Saoedi Arabië exporteert en hij daar een concrete vraag over had. Samen kom je verder. We kunnen elkaar direct, of bijvoorbeeld via Achterhoekverbint.nl, echt wel verder helpen. Harold Vulink en Martin Stor kennen van de meeste bedrijven de werkzaamheden en de plek in het netwerk en willen graag helpen verbinden.

Lokale en nationale overheid moeten beseffen dat we sowieso risico moeten gaan nemen om deze crisis het hoofd te bieden, geeft Jan aan. Corona gaan we waarschijnlijk allemaal krijgen. Misschien moeten we dus dat risico wel voor lief nemen, met heel veel zorg voor de ouderen en zwakkeren in de samenleving. Kan het hebben gehad van Corona niet een paspoort zijn voor het mogen reizen? Als je nu hebt gereisd naar ‘risicogebied’ moet je twee weken in quarantaine, terwijl waarschijnlijk heel veel van die mensen al antistoffen hebben. We kunnen er dan bijvoorbeeld ook voor zorgen dat we niet het onderwijssysteem helemaal af breken, geeft Jan aan! Zorg ervoor dat je als bedrijf de deuren open houdt op een verantwoorde manier, in alle branches, zodat jongeren in de regio de opleiding kunnen afmaken.

Er volgt nog een oproep van Harold Vulink die aangeeft dat naoberschap nu je bedrijf kan redden als je het even niet meer weet. Zoek iemand die je vertrouwd in je netwerk of bij onze mensen en wacht niet tot het te laat is.   

Terug naar alle praktijkverhalen en tips

Bekijk alle resultaten