Alle resultaten

Videopodcast: Mark Boumans, Koen Knufing en Jan Kaak

Ook nu, tijdens de corona-epidemie, blijven de innovatiemakelaars van RCT Gelderland volop actief om ondernemers in de maakindustrie te ondersteunen in deze barre tijden.
Samenwerking

Videopodcast: Mark Boumans, Koen Knufing en Jan Kaak

We weten duidelijk wat we niet mogen… maar willen zo graag duidelijkheid over wat we wél mogen. Bekijk deze videopodcast met Mark Boumans, Koen Knufing en Jan Kaak.

Jan Kaak, ondernemer en voorzitter thematafel Smart werken en Innovatie, introduceert een idee met een tiental speerpunten. Ze zijn ontstaan vanuit dit platform en de verschillende thematafels waar ondernemers, overheid en onderwijs bij elkaar komen. Je proefde dat iedereen toen Corona uitbrak een enorme behoefte had met elkaar in contact te komen en informatie te delen om te kijken of ze op koers zaten, aldus Jan. Er kwamen via dit platform zoveel onderwerpen naar voren dat het risico bestond dat sommige vragen bleven liggen. Om dit te voorkomen is er nu vanuit deze site en de thematafels een 10-tal onderwerpen gekozen om gelijk bij de kop te pakken.

–      Regionale inbedding van financiële steun

–      Fysieke toegankelijkheid van bedrijven/organisaties Achterhoekse

–      Het maximaal ondersteunen van het Achterhoekse
onderwijs

–      Internationaal (personen-)verkeer

–      Collegiaal doorlenen van personeel

–      Omgang met personeel

–      Gedragslijnen in de Achterhoek

–      Herwinnen van vertrouwen

–      Beheersen van mensenstromen en openbaar vervoer

–      Ondersteunen retail, horeca en leisuresector

Er wordt nu hard nagedacht over hoe we de groepen in moeten delen met de 3 O’s. Zijn oproep is om als je mee wilt denken of goede ideeën hebt dit aan te geven bij de mensen achter www.Achterhoekverbindt.nl.

We pakken er een onderwerp bij: het herwinnen van vertrouwen. Dat is de basis om weer te starten, geeft Jan aan. De maatschappelijke discussie verschuift langzaam en je merkt dat grenzen worden opgezocht om de deuren weer open te gaan doen. Als we daar nu al op inspelen en hier gezamenlijk een aantal herkenbare elementen over kunnen afspreken, kunnen we werken aan een gevoel van veiligheid. Als we dit als eenheid doen geeft dat heel veel vertrouwen. Dit laatste hebben we nodig om de economie in de regio zo vlot mogelijk een boost te even. Er wordt nu een groep geformeerd die de handen uit de mouwen steekt en dit concrete punt moet gaan uitwerken.

Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem, beaamt dat herwinnen van vertrouwen nodig is om de samenleving weer op gang te krijgen. Het is de vraag waar we ons allemaal mee bezig houden. Thuis blijven is verstandig, maar de uitdaging is nu om het leven weer op een veilige manier op te pakken. We zijn het langzamerhand ook wel een beetje zat, merkt Mark. Er zal dus wat in beweging komen, en het is daarom heel belangrijk af te spreken wat wel en niet kan. Die 10-puntenlijst die net besproken werd gaat daarbij helpen! Er zit ambitie in om wellicht als eerste regio weer goed uit de startblokken komen als het kan en mag. Het is ingewikkeld om als overheid die ruimte weer te geven, maar hij ziet prachtige initiatieven in de binnenstad, bij scholen en bedrijven die vertrouwen geven. De gemeente zal met alle macht, ook financieel, proberen bij te dragen aan een snelle, maar verstandige start.

Via de chat komt een praktisch voorstel van een sticker met een soort keurmerk dat je je aan de Achterhoekse voorwaarden hebt gehouden. Mark vindt het een heel goed voorstel om vertrouwen te herwinnen en iedereen te dwingen na te denken over de toegankelijkheid zijn/haar onderneming. Het lijkt druk in de stad, maar het zijn vooral mensen die buiten staan te wachten. Keurmerken geven nu eenmaal vertrouwen.

Koen Knufing, ondernemer en voorzitter van VNO-NCW Achterhoek, is ook voor een sticker met Achterhoekse regels, maar plaatst wel de kanttekening dat controlebeleid dan wel heel belangrijk is. Dit idee wordt meegenomen richting deze groep. Hij vult aan dat herwinnen van vertrouwen het beste samen gaat met duidelijkheid creëren. Wat niet mag is nu wel duidelijk, maar wat wel kan mag wel wat duidelijker worden gemaakt om angst weg te nemen. De geëiste protocollen zijn inmiddels overal wel opgesteld, maar die zijn altijd wel heel algemeen. Het is aan iedere ondernemer om hier de uitdagingen en kansen uit te halen. Die moet dan weer worden vertaald naar afspraken met het personeel en klanten. De lobby om de economie weer aan de gang te krijgen is vanuit VNO-NCW enorm.

‘Regionale inbedding van financiële steun’ is ook 1 van de speerpunten. Het ecosysteem moet zo goed mogelijk intact blijven, zegt Jan. Er zijn in de Achterhoek een enorme hoeveelheid kleine bedrijven die de haarvaten van onze economie zijn. Het moet niet zo zijn dat Den Haag gaat bepalen wie er voor de steun in aanmerking komt en wie niet. Daar hebben ze simpelweg de kennis niet voor. Koen valt bij dat de staatsteun geen onderscheid kan maken per regio. Het is de uitdaging om dit te decentraliseren.

Het systeem van Naoberkrediet, bij de vorige crisis notabene al in leven geroepen, kunnen we daarvoor prima gebruiken. Sterker nog: het is meer nodig dan voorheen.  Jan heeft hier al over gebrainstormd en noemt 3 belangrijke punten die daar al uit naar voren kwamen:

  1. Een hulploket voor financiële vragen.
  2. Ondersteuning bij je veranderende businessmodel
  3. Geld om lokaal te kunnen financieren. Henk Jansen geeft aan dat het een goed idee is en Jan geeft aan dat het z.s.m. geregeld moet worden en noemt termijn van een week.

Martin Stor, CIVON, vraagt zich af of je het Naoberkrediet publiek / privaat kunt maken. Mark is voorstander daarvan. We hebben heel veel levensvatbare bedrijven in de Achterhoek die straks hard nodig zijn omdat die op hun beurt weer voor de grotere bedrijven van levensbellang zijn.

Mark gelooft verder dat die decentralisatie vanuit de landelijke overheid ook wel gaat gebeuren. Daar moet wel nog meer lobby voor op gang komen en dat doe je bij uitstek door met goede voorbeeld komen. Daar is bijvoorbeeld het Naoberkrediet, maar ook andere zaken van deze puntenlijst, een goede voorzet voor. Gemeenten kunnen op hun beurt ook projecten naar voren halen en daar moeten we geen maanden mee gaan wachten. De Achterhoekse visie moeten we nu in deze tijd als 7 gemeenten ook tegen het licht houden.

Als exportland en ook zeker exportregio is internationaal personenverkeer ook een belangrijk thema. Als we onze producten, mensen of diensten niet de grens over krijgen heeft het geen zin, vertelt ervaringsdeskundige Jan Kaak. Binnen Europa is het nog wel te doen, maar buiten Europa is het erg lastig, met name als personeel het risico loopt ziek te  worden of in quarantaine te moeten.

Koen weet niet of op dit punt vanuit de Achterhoek veel geïnitieerd kan worden. In Den Haag wordt er op Europees niveau hard aan gewerkt omdat het
landelijk natuurlijk ook hoog op agenda staat. Het lijkt erop dat het dus binnen de EU best wel goed geregeld gaat worden, maar buiten Europa zijn goede ideeën van harte welkom.

Mark laat weten dat ze vanuit de regio wel de afspraken met Duitsland hebben proberen te beïnvloeden en dat dit, door de goede betrekkingen met Noordrijn-Westfalen, ook goed gelukt is in vergelijking met andere grensregio’s. Het is vanuit zijn
positie lastig om veel verder te kijken dan de grens. De andere kant is dat Den Haag doordendert als een trein en als we invloed willen hebben op het handelen,
moeten we vooruit denken.

Een ander punt die naar voren komt én onderdeel uitmaakt van de 10 is Onderwijs. Koen geeft aan dat hij zijn stagiaires eerst direct naar huis stuurde, maar dat hij daar snel van terug kwam. Als je studenten op een veilige manier kunt laten komen is het goed, ook omdat de jongeren het over het algemeen zelf ook graag willen. Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn, ook richting de thuissituatie, en vertrouwen te winnen.

Marij Striekwold van SmartHub Achterhoek opent de microfoon en laat weten dat studenten nu aan het zoeken zijn voor volgend schooljaar en dat ze signalen krijgt dat het lastig is voor ze om stageplaatsen te vinden. Het is, voor de verdere toekomst, echt van levensbelang om stage- en afstudeerregio te blijven! Koen en Wilma Elbertsen gaan vanuit VNO-NCW een belronde doen en beloven om een oproep te doen naar deze bedrijven om de deuren voor studenten open te houden. Vanuit de chat (Peter) wordt aangegeven dat ze bij hen bijna de school moesten overtuigen dat de stagiair kon blijven. Kortom: er is werk genoeg voor de werkgroep die dit gaat oppakken.  

De achtergrond / uitleg van de 10 onderwerpen komen later op deze site aan bod. Bovendien zullen we u op de hoogte houden van de samenstelling, speerpunten en ontwikkelingen van deze groepen.

Terug naar alle praktijkverhalen en tips

Bekijk alle resultaten