Alle resultaten

Videopodcast: Ruth Feenstra en Margot Lamers

Ook nu, tijdens de corona-epidemie, blijven de innovatiemakelaars van RCT Gelderland volop actief om ondernemers in de maakindustrie te ondersteunen in deze barre tijden.
Samenwerking
Videopodcast: Ruth Feenstra en Margot Lamers

HRM-perspectief op corona

Twee HRM-professionals, Ruth Feenstra van BINX Smartility en WAM & Van Duren en Margot Lamers van Hencon, vertellen in deze videopodcast hoe zij vanuit HRM-perspectief naar de huidige situatie kijken.

Ruth Feenstra is HR-adviseur bij BINX Smartility en WAM & Van Duren. Nu er veel personeelsleden thuis en elders op afstand werken is het wel spannend en een uitdaging om 1 bedrijf te blijven met zijn allen. Één van de eerste dingen die ze hebben gedaan is bij het personeel aangegeven vooral ook op elkaar te letten. Signalen dat iemand niet lekker in zijn / haar vel zit zijn nu natuurlijk veel moeilijker op te vangen en daar hebben ze iedereen voor nodig. Verder geeft Ruth aan dat ze nu een online vrijdagmiddagborrel in het leven hebben geroepen om toch met elkaar de week af te sluiten. Ze werkten gelukkig al met Teams, dus dat heeft geholpen in het snel organiseren van een thuiswerksituatie.

Bij Hencon heeft ICT heeft keihard gewerkt om alle thuiswerklekken goed in te richten, zo geeft Margot Lamers aan. Ze is HR Officer en ook volop bezig met de menselijke kant van het bedrijf bij elkaar te houden. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe houden we verbinding? Hoe houden we de sfeer erin én iedereen gemotiveerd? Zo maar een aantal vragen die geen gemakkelijke antwoorden kennen.

In de eerste weken werd iedere ochtend met alle managers een overleg gehouden, ook om nauwgezet in gaten te kunnen houden hoe het met het personeel ging. De NOW-regeling is gelijk aangevraagd toen het nog de werktijdverkorting heette. Maar het is een beetje de vraag wanneer ze het bij Hencon kunnen inzetten. Het duurt 8 tot 12 maanden voordat een machine / voertuig de werkplaats uit gaat. Dus 1 juli verwachten ze nog niet dat de klad erin komt. Dat zal waarschijnlijk pas veel later, misschien 2021 zijn, en ze hopen dat die regeling dan nog van kracht is.

Ruth herkent zich in dit verhaal, omdat ze bij het bouwbedrijf vaak langlopende projecten hebben. Nieuwe projecten zullen wellicht droog vallen en dan krijgen ze het meeste last in het najaar, wellicht zelfs voorjaar 2021.

Ze zien allebei toch wel veel enthousiasme en er zijn ondanks de druk, vooral bij werknemers met kinderen uit het basisonderwijs, geen signalen van burnout-achtige klachten. Dit wordt in de media wel gesuggereerd. Beide bedrijven hebben ook wel maatregelen genomen om dit te voorkomen. Uren die je niet aan je werk kunt besteden door zorg voor familie kun je bij BINX boeken als ‘Corona-uren’. Niet om met de vinger te wijzen of ter controle, maar juist om dit als bedrijf hoe te monitoren en te compenseren. Er zijn werknemers die zich thuis niet volledig kunnen focussen en daar is alle begrip voor. Anderen komen juist graag op het werk voor en daar zorgt het voor een stuk ontspanning, geeft Ruth aan.

Ook bij Hencon kenden ze in de eerste week ‘calamiteitenverlof’ en nu is dat over gegaan op een passende maatregel van tijd-voor-tijd-uren. Dit is met het hele personeelsbestand gedeeld en alle 130 vonden dit prima! Iets minder belasting en flexibiliteit kan nu het verschil maken. Door zo snel mogelijk onzekerheden weg te nemen en goed te communiceren neemt onrust af.

Stagiaires gaan in de bouw gewoon door, zo geeft Ruth aan. Op kantoor is dat natuurlijk heel anders, want daar was niemand om ze te begeleiden. Ze hebben met school geprobeerd om die op de bouwplaats iets vervangend te laten doen. Je probeert flexibel te zijn. De ene school vond dit wel goed en de andere niet. Je bekijkt het per geval en zo doe je het ook met scholing van je personeel. Sommige opleidingen van werknemers zijn gestopt en anderen lopen gewoon door. Ze hebben bij BINX zelf ook een online kennissessie (webinar) aangeboden omdat dit in sommige gevallen een mooie tijd is om bij te leren.

Margot geeft aan dat HBO’ers die afstuderen het vanuit huis kunnen doen en ook in de werkplaats gaan de stagiaires gewoon door omdat er genoeg afstand te houden is. Op kantoor is het ook bij Hencon lastig, maar daar had school de stage al ingetrokken. Er is bijvoorbeeld vanuit Anton Tijdink i.s.m. het Graafschap College wel goede afstemming geweest over wat er wel en niet kan.

Wilma Elbertsen geeft aan dat ze vanuit VNO-NCW de vragen en knelpunten bundelen en dan zorgen dat het in Den Haag op de goede plek komt. Naar de omzetval voor de langere termijn, zoals in deze podcast genoemd, wordt op dit moment al naar gekeken.

In de napraat wordt nog ingegaan op het delen van HRM-kennis met kleine MKB’ers die HRM veelal niet als aparte tak binnen het bedrijf hebben. Ruth geeft aan dat ze verwacht dat dit zeker goed zou zijn, omdat ze zich niet kan voorstellen dat overal bij kleine bedrijven de juridische kennis zal zijn. Je kunt bijna niet verlangen van ieder klein bedrijf dat ze 1000-poot zijn. Margot beaamt dit. Als er een duidelijke vraag is kan kennis prima in een bepaalde leerkring worden gedeeld. Wilma gaat hier mee aan de slag.

Terug naar alle praktijkverhalen en tips

Bekijk alle resultaten